W parafii nieprzerwanie od kilkunastu lat działa grupa młodzieżowa pod nazwą „Effatha” - ”Otwórz się”. Otwórz się na słowo Chrystusa, słuchaj Jego nauki i staraj się ją wypełniać w codziennym życiu. Za swojego patrona grupa apostolska obrała sobie bł. ks. Jerzego Popiełuszkę - jako doskonały wzór do naśladowania. Do grupy należy około 70 osób.

Spotkania tej grupy odbywają się co tydzień w piątek po wieczornej Mszy Świętej. 

Na spotkaniach podejmowane są rozmowy na różne i ciekawe tematy, nieodłączna jest modlitwa, rozważanie Pisma  Świętego,  nie  brakuje  też  śpiewu oraz ciekawej treści filmów (nie tylko religijnych!). Zadaniem młodzieży z grupy jest szerzenie nauki Chrystusa przez jej osobiste pogłębianie i ukazywanie swoją postawą jak pięknego przykładu do naśladowania. Młodzież aktywnie uczestniczyć w życiu parafii. Chętnie organizuje czuwania młodzieżowe, kuligi, ogniska, zabawy taneczne dla młodzieży,  rajdy rowerowe, wycieczki  w góry. Służą pomocą przy organizacji festynu parafialnego oraz w działaniach innych wspólnot działających przy parafii.

Młody Przyjacielu! Serdecznie zapraszamy Cię do uczestnictwa w spotkaniach grupy młodzieżowej "Effata". Otwórz się i daj się zaprosić!

 

Zobacz także:

Szkolenie Animatorów Parafialnych

Okręgowe Czuwanie Młodzieży