Pielgrzymka do Czarnego Potoku - 16 września 2017r.