Pierwsze spotkania dla narzeczonych (nie później niż 3 miesiące przed ślubem) odbywają się po wcześniejszym umówieniu z Księdzem Proboszczem.

Na pierwszą rozmowę przedmałżeńską należy zabrać ze sobą:
1. Ostatnie świadectwo szkolne z wpisem oceny z religii.
2. Świadectwo ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej.
3. Świadectwo chrztu wydane nie wcześniej, niż  przed trzema miesiącami (w wypadku, gdy ktoś był
ochrzczony  poza naszą parafią).
4. Zgodę proboszcza parafii jednego z narzeczonych
(jeśli żadne z narzeczonych nie mieszka na terenie naszej parafii).