PROBOSZCZ:

Ks. mgr Jan Betlej ur. 04.06.1961r. w Pustkowie. Szkołę Podstawową ukończył w Pustkowie, Liceum Zawodowe w Dębicy, zaś święcenia kapłańskie otrzymał 25 V 1986 r. w Tarnowie. Przez trzy lata był wikariuszem w Piotrkowicach, a w roku 1989 został skierowany do pracy misyjnej. Po rocznym przygotowaniu w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie wyjechał do Kongo Brazawille. Pracował na misjach w Oyo, Gamboma i Ngelemenduka w Kamerunie. Po powrocie z Afryki pracował przez rok jako wikariusz w Tymowej, a od roku 2000 podjął posłuę jako rektor Polskiej Misji Katolickiej w Lourdes we Francji. Od roku 2006 posługuje jako proboszcz parafii  pw. Przemienienia Pańskiego i Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Kamienicy w dekanacie Łącko.  

 

WIKARIUSZE:

 

Ks. mgr Artur Bieniasz - ur. 06.01.1989 r. w Dębicy. Uczęszczał do Szkoły Podstawowowej i Gimnazjum w Zawadzie. Ukończył Liceum Ogólnokształcące o profilu humanistycznym w Ropczycach. W 2008 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 31 V 2014 roku. Jako neoprezbiter w latach 2014-2017 pracował w parafii Górki koło Mielca. Od sierpnia 2017 r. pełni posługę wikariusza w parafii Kamienica.

Ks. mgr Michał Sapalski ur. 03.10.1991 r. w Nowym Sączu. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krużlowej Wyżnej. W 2010 r. złożył egzamin maturalny w Akademickim Liceum im. B. Chrobrego w Nowym Sączu, w którym nauczanie odbierał na profilu humanistycznym. W tymże roku został przyjęty do WSD w Tarnowie, w którym formację do kapłaństwa ukończył przyjąwszy święcenia kapłańskie z rąk i ust Księdza Biskupa Andrzeja Jeża, ordynariusza Diecezji Tarnowskiej, 28 V 2016 roku. Po święceniach podjął posługę na placówce w Porąbce Uszewskiej. Od sierpnia 2019 r. posługuje jako wikariusz w parafii Kamienica.

 

 

KSIĄDZ REZYDENT

 

Ksiądz Kanonik Kazimierz Pach - ur. 01.01.1936 r. w Porąbce Uszewskiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1959 r. Posługiwał w Chorzelowie, Mościcach, Gorlicach, Ochotnicy Dolnej oraz Siekierczynie (jako proboszcz). Od 1977 r. pełnił funkcję proboszcza w parafii Kamienica. Od 2006 roku jako rezydent pomaga w parafii w posłudze duszpasterskiej.