Święcenia Prezbiteratu i Diakonatu w Krakowie, Zgromadzenie Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo-20 maja 2017 rok.

Diakon Maciej Cepielik