Dnia 20 sierpnia 2017 r. odbyła się uroczystość 25-lecia poświęcenia Kaplicy w Zasadnem. Mszy św. w obecności wielu kapłanów przewodniczył Pasterz naszej diecezji Ks. Biskup Andrzej Jeż.
Eucharystia była  czasem dziękczynienia Panu Bogu za dar świątyni i tych wszystkich, którzy ją wznieśli oraz każdego dnia troszczą się o jej rozwój i piękno.